Listas de distribución da USC


Dende esta páxina pode examinar os arquivos das seguintes listas:

ATIC-AVISOS
Anuncios da Area de Tecnoloxias da Informacion e Comunicacions (158 subscribers)
ATIC-POSTMASTERS
Administradores de estafetas de correo na USC (11 subscribers)
ATIC-WEBMANAGERS
Lista administradores Web da USC (477 subscribers)
BIBLIOTECA-UNIVERSITARIA
Biblioteca Universitaria (18,389 subscribers)
BOLETIN-CEDE
Boletín do Centro de Estudos e Documentación Europeos (100 subscribers)
BUSC-ENFERMARIA-ESTUDANTES
Información da BUSC para os estudantes de Enfermaría (241 subscribers)
BUSC-ODONTOLOXIA-ESTUDANTES
Información da BUSC para os estudantes de Odontoloxía (187 subscribers)
CLM
Centro de Linguas Modernas (28 subscribers)
CNL-USC
Foro para as comisións de normalización lingüistica (21 subscribers)
COMITE-EMPRESA-PAS-LUGO
comite de empresa, pas de lugo (67 subscribers)
COMITE-EMPRESA-PAS-SANTIAGO
comite de empresa, pas de santiago (598 subscribers)
COMITE-EMPRESA-PDI-LUGO
Información do comité de empresa para o PDI do Campus de Lugo (94 subscribers)
CONSELLOSOCIAL
Consello Social (24 subscribers)
ENQUISAS-INVEST-PAS
Enquisas investigacion PAS (1,230 subscribers)
ENQUISAS-INVEST-PDI
Enquisas investigacion PDI (1,965 subscribers)
EPS-DIFUSION
Difusión de información da EPS (534 subscribers)
EXALUMNOSBREOGAN
Ex-alumnos da Escola Infantil Breogan (26 subscribers)
INTERCENTROS-CIENCIAS
Difusión de Biblioteca Intercentros de Lugo para alumnos de Ciencias (264 subscribers)
LEXI_GA_MATH
Discusión sobre terminoloxía de matemáticas en galego. (83 subscribers)
LUGO-DIFUSION
Difusión de mensaxes de interés xeral ó campus de Lugo (790 subscribers)
LUGO-DOCENTES
Difusion de mensajes de interes general a los profesores del campus de Lugo (385 subscribers)
MEDICINA-XENOMICA
Grupo de Investigación de Medicina Xenómica (83 subscribers)
NAIS-PAIS-BREOGAN
ANPA Monicreque da Escola Infantil Breogan (93 subscribers)
PAS-CCOO
Informacion de CCOO para o PAS (1,113 subscribers)
PAS-CIG
Informacion da CIG para o PAS (1,126 subscribers)
PAS-CSIF
Informacion de CSIF para o PAS (1,047 subscribers)
PAS-TGU
Informacion do TGU para o PAS (1,236 subscribers)
PAS-UGT
Informacion de UGT para o PAS (1,073 subscribers)
PDI-CCOO
Informacion de CCOO para o PDI (1,977 subscribers)
PDI-CIG
Informacion da CIG para o PDI (1,976 subscribers)
PDI-CSIF
Informacion de CSIF para o PDI (1,850 subscribers)
PDI-UGT
Informacion de UGT para o PDI (1,958 subscribers)
RAMONYCAJAL
Informacion para el colectivo de investigacion Ramon y Cajal (69 subscribers)
SANTIAGO-DIFUSION
Difusion al Campus de Santiago (4,041 subscribers)
USC-ATIC
Persoal da Area de Tecnoloxías de Información e das Comunicacións (ATIC) (5 subscribers)
USC-ATIC-DESENVOLVEMENTO
Persoal de desenvolvemento da ATIC (24 subscribers)
USC-ATIC-RESPONSABLES
Responsables de unidade da área TIC (8 subscribers)
USC-ATIC-SISTEMAS
Persoal de sistemas da ATIC (13 subscribers)
USC-ATIC-TEIS
TEIS da área TIC (34 subscribers)
USC-CIG
Converxencia Intersindical Galega (164 subscribers)
USC-CONTRATADOS-IMAISD
Información para os contratados IMAISD. (458 subscribers)
USC-CUPAS
Candidatura Unitaria do PAS (29 subscribers)
USC-DEPARTAMENTOS
Departamentos da USC. (50 subscribers)
USC-DEPORTE-SANTIAGO
Información sobre a oferta deportiva no campus de Santiago (761 subscribers)
USC-DIFUSION
Difusión xeral a toda a USC. (0 subscriber)
USC-ELECCIONS
Lista de distribución para as eleccións a reitor (0 subscriber)
USC-ELECCIONS-ESTUDANTES
Lista de distribución para as eleccións a reitor (33,789 subscribers)
USC-ELECCIONS-PAS
Lista de distribución para as eleccións a reitor (1,427 subscribers)
USC-ELECCIONS-PDI
Lista de distribución para as eleccións a reitor (2,338 subscribers)
USC-ESTUDANTES
Estudantes USC (51,923 subscribers)
USC-INSTITUTOS
Institutos da USC (9 subscribers)
USC-INVESTIGACION
Informacion para investigadores da USC (4,584 subscribers)
USC-LEXITERM
Discusion sobre lexico tecnico e cientifico en lingua galega (162 subscribers)
USC-PAS
PAS da Universidade de Santiago (1,299 subscribers)
USC-PAS-FUNCIONARIO
Información para o PAS funcionario. (617 subscribers)
USC-PAS-FUNCIONARIO-XUNTA-PERSOAL
Información para o PAS funcionario enviada dende a Xunta de Persoal. (618 subscribers)
USC-PAS-LABORAL-CINTERCENTROS
Información para o PAS laboral enviada dende o Comité Intercentros. (532 subscribers)
USC-PAS-LUGO
PAS do Campus de Lugo (170 subscribers)
USC-PDI
Profesorado da USC (2,222 subscribers)
USC-PDI-FUNCIONARIO
PDI Funcionarios (1,251 subscribers)
USC-PDI-LABORAL
PDI Laboral (388 subscribers)
USC-XERENCIA
Lista de Xerencia (817 subscribers)
XENETICA-MEDICA
Lista para a distribución de información científica, académica e social entre membros (218 subscribers)
XUNTA-PERSOAL-PAS
xunta de persoal do pas (805 subscribers)

Algunhas listas poden non ser mostradas. Se vostede coñece o nome da lista que esta a buscar, pode empregar o formulario de búsquedas.


Interfaz de administración do servidor de listas


Voltar á páxina principal do servidor de listas