Buscas nos arquivos das listas

Cómo funciona?
Buscas avanzadas
Consellos
Buscas con caracteres especiais


Cómo funciona?

Unha busca pode ser tan simple como escribir unha única palabra na caixa etiquetada como "Buscar por:" y pulsar en "Comenza-la busca", ou pode ser máis complexa, empregando criterios adicionais para restrinxir de forma precisa a busca a un determinado rango de mensaxes. Aquí temos algúns exemplos de buscas simples (o texto do exemplo debe ser introducido na caixa etiquetada como "Buscar por:", e non debe introducir nada nas outras caixas):

Buscas avanzadas

Na sección anterior, falamos de como facer consultas más ou menos complexas facendo uso da caixa "Buscar por:". Aínda que é suficiente para a maior parte das buscas, as outras opcións da busca poden ser usadas para restrinxir o seu ámbito e simplifica-lo proceso de encontrar o que anda a buscar.

Buscas por subcadeas

Por defecto, o sistema solamente buscará palabras completas, por exemplo, buscar por planeta non encontrará mensaxes que conteñan a palabra "planetarium" (a menos que tamén conteñan a palabra "planeta").Se vostede selecciona a caixa "buscar subcadeas", o sistema buscará cualquier palabra que conteña a cadea que vostede indicara. Por exemplo, unha busca da subcadea astro encotrará tanto "astronomía" como "astronaútica".

Buscas por asunto

Para restrinxi-la busca a mensaxes do cal o asunto contén determinadas palabras, simplemente indroduzaas na caixa de buscas por asunto. A sintaxe é a mesma que a empregada na caixa "Buscar por:" box, con unha diferencia: o operador "AND" é redundanta, xa que o campo do asunto é moi corto e se considera que tódalas palabras están perto unhas das outras. Por isto, na caixa de buscas por asunto, non hai diferencia entre buscar por Mozart and Beethoven e buscar por Mozart Beethoven.

As buscas por asunto son unha boa alternatica no caso de buscar grandes arquivos de mensaxes, ou cando andamos a buscar términos mencionados frecuentemente. Se a verba que vostede busca aparece no asunto da mensaxe, &e máis posible que indique o verdadero contido da mensaxe que si soamente aparece nunha frase aislada. Como contrapartida, pode ocurrir que o que busca estea oculto nunha mensaxe que trata dun tema completamente distinto, donde alguén mencionara o seu tema de interés de pasada.

Buscas por autor

Pode restrinxi-la busca ás mensaxes enviadas por unha persoa en particular. Se coñece o enderezo de correo electrónico da persoa que escribiu a mensaxe na que anda interesado, esta pode ser unha maneira moi efectiva de atopar o que busca sen ter que ollear una serie de mensaxes sen iterés. Non necesita saber o enderezo exacto. Por exemplo, se sabe que o nome de usuario é "xoan" e o nome do servidor é o de algunha máquina no dominio XYZ.ES, pode introducir simplemente xoan xyz.es na caixa de buscas por autor. Dado que o enderezo de correo do autor é unha únic palabra, non existe o concepto "cercano" ou "lonxano", polo que o operador AND é redundante: xoan xyz.es e xoan and xyz.es son equivalentes.

En calquera caso, non tente facer uso dos comodíns (por exemplo, "john@*.xyz.com") dado que é unha sintaxe incorrecta. A caixa de buscas por autor emprega a mesma sintaxe ca caixa de buscas por asunto e a caixa etiquetada como "Buscar por:".

A caixas "dende" e "ata"

Non é raro atopar listas moi populares que ofrecen arquivos que condensan anos de actividades. Se a lista de distribució trata sobre a tecnoloxía, probablemente non estará interesado nas mensaxes enviadas fai dous ou máis anos. Tamén pode ocurrir que sepa aproximadamente cando foi enviada á lista a información que busca. Nestes casos pode usar as caixas etiquetadas como "Dende" e "Ata" para restrinxi-la busca adecuadamente.

A sintexe é moi flexible; pode especificar a data ou a hora prácticamente en calquera dos formatos máis comunmente empregados:

IMPORTANTE: Os formatos de data mm/dd ou mm/dd/yy (empregados fundamentalmente nos Estados Unidos) non son válidos porque son ambiguos. Outros paises empregan dd/mm ou dd/mm/yy, por isto LISTSERV soamente acepta o formato internacional de data, é dicir, yyyy-mm-dd ou yy/mm/dd.

Consellos

Ofrecémoslle algúns consellos que consideramos ú no caso de que non atope nada nunha busca.

Buscas con caracteres especiais

O funcionamiento do sistema de buscas e, en xeral, transparente no caso de empregar a páxina de códigos (xogo de caracteres) ISO-8859. Para comprender mellor as situaciones nas que as buscas non funcionen como era esperado, debe saber que as mensaxes se arquivan no formato no que foron enviadas á lista. Esto inclúw texto codificado en 8 bits, MIME quoted-printable, MIME64, outros formatos propietarios e, por suposto, texto en 7 bits. Cada un destes formatos presenta a súa propia problemática.

Ademais, hai unha serie de problemas que afectan a tódolos formatos: