Vista de lectura. Alt Shift A para axuda de accesibilidade.


Comeza a xuntanza ás 10:30 h do día 19 de outubro do 2016. De xeito resumido:

1. Apróbase o Acta da sesión anterior con lixeiras modificacións por unanimidade.

2. O VOAP informa da:

* Evolución dos diferentes concursos de PDI en marcha, unhas 158 prazas de diferente tipoloxía). Todos en fase de finalización nos prazos previstos, con algunhas en prórroga por falta de tempo de actuación das comisións.

* Avaliación dos R&C con compromiso de estabilización.

3. Prazas PDI. Infórmase de varias prazas, xa tratadas anteriormente (PACS e reposición de vacante). Apróbanse.

4. Complementos retributivos. Problemática xurdida na convocatoria dos complementos da Xunta. O VOAP comenta o arranxo do problema. Apróbase a nova lista de complementos

5. Rolda aberta de intervencións.

Sen máis temas que tratar remata a xuntanza ás 12:00 h.--
Sección Sindical CC.OO da USC
Locais Sindicais.
Campus Sur
Extensión: 14343
mailto:ccoo_usc@usc.es
www.usc.es/sindicatos/ccoo/