Ás /aos   interesadas/os na actividade de Aquagym informámolos de que abriuse  un novo grupo de 15 prazas para os martes e xoves de 21:45 a 22:30 horas.

 

Xa podedes matricularvos.

 

 

A nosa páxina: http://www.usc.es/gl/servizos/deportes/santiago/actividades/escolas/aquagym.html

 

Servizo de Deportes

Piscina Universitaria
Avda. das Burgas s/n
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881815071 / 15073
Fax: 881 815 112
Correo electrónico:
deporsec@usc.es