Ola

  Os seguintes servizos  foron restablecidos:
  1. Frontal web do servizo de listas de distribución.
  2. Servidor de listas de distribución.
  3. Pasarela de envío de mensaxes sms.

Saudos
--
Administración do servizo de listas de distribución

Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións
Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es/atic