Mensaxe anterior Mensaxe posterior Mensaxe anterior co mesmo temaMensaxe posterior co mesmo temaMensaxe anterior do mesmo autorMensaxe posterior do mesmo autorPáxina anterior (Decembro 2016)Voltar á páxina principal de PAS-UGTSubscribirse ou abandoar PAS-UGT (ou cambiar configuración)RespostarEnviar nova mensaxeBuscarTipo de letra proporcionalTipo de letra no proporcional
Date:     Mon, 19 Dec 2016 12:59:54 +0000
Reply-To:   "ugt_usc@usc.es" <ugt_usc@USC.ES>
From:     "ugt_usc@usc.es" <ugt_usc@USC.ES>
Subject:   Proposta mínima de equiparación retributiva para a fun
       cionarización do PAS
Content-Type: multipart/alternative;

En resposta a unha petición da xerencia no proceso de funcionariación do PAS Laboral, UGT fai pública a súa proposta coas referencias que este sindicato considera mínimos para a adaptación dos grupos actuais do PAS laboral como persoal funcionario e as súas retribucións salariais tendo en conta os complementos para postos singularizados e postos base.

Na súa elaboración, Xerencia propón ter como referencia unha Relación de Postos de Traballo (RPT) que aínda non está sobre a mesa de negociación. A isto engádese a necesidade de revisar as funcións que terán os distintos postos e que require da conseguinte actulización do manual de funcións. Para UGT, tanto a existencia dunha RPT actualizada e un manual de funcións que recolla os contidos de cada posto son dous elementos indispensables para o avance desta negociación.

A proposta que se presenta ( http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/perfis/pas/sindicatos/ugt/descargas/propostaugt.pdf ) é o que UGT considera como un obxectivo MÍNIMO. Deseñouse tentando correxir desaxustes e agravios xa vellos. As táboas (http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/perfis/pas/sindicatos/ugt/descargas/proposta_salarios_l.pdf ) baséanse nos datos achegados pola Xerencia e aspiran as axustar as diferencias salariais existentes polo que respecta ao PAS laboral; en breve achegaremos a táboa coa proposta salarial para o PAS funcionario. Seguen existindo cuestións pendentes de resolución como o tratamento que se lle dará ás xornadas partidas e irregulares ou o tratamento retributivo da antigüidade.


[text/html]


Ir a: Principio da mensaxe | Páxina anterior | Páxina principal de PAS-UGT