Mensaxe anterior Mensaxe posterior Mensaxe anterior co mesmo temaMensaxe posterior co mesmo temaMensaxe anterior do mesmo autorMensaxe posterior do mesmo autorPáxina anterior (Xullo 2014)Voltar á páxina principal de USC-DIFUSIONSubscribirse ou abandoar USC-DIFUSION (ou cambiar configuración)RespostarEnviar nova mensaxeBuscarTipo de letra proporcionalTipo de letra no proporcional
Date:     Mon, 21 Jul 2014 13:09:46 +0200
Reply-To:   Secretaria Xeral <sec.xeral@USC.ES>
Sender:    "Difusión xeral a toda a USC." <USC-DIFUSION@LISTAS.USC.ES>
From:     Secretaria Xeral <sec.xeral@USC.ES>
Subject:   información da sesión ordinaria do Consello de Goberno
        do día 22 de xullo
Content-Type: multipart/alternative;

Estimado/a Sr./Sra.:

Comunícolle, aos efectos simplemente informativos, que está convocada unha reunión do Consello de Goberno da USC para o día 22 de xullo, ás 9:30 horas en primeira convocatoria, e ás 10:00 horas en segunda, coa seguinte orde do día:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior

2. Informe do sr. reitor

3. Informe das Vicerreitorías, da Xerencia e da Secretaría Xeral

4. Informe situación económica da USC

5. Modificación RPT de PAS

6. Prazas de PDI

7. Prórrogas de contratos de profesorado asociado, lectores e PACS

8. Acordo sobre prórroga extraordinaria de contratos de profesorado asociado

9. Prórroga de comisión de servizos

10. Avaliación da actividade investigadora de PDI contratado (sexenios)

11. Nomeamento e prórrogas de Profesores/Investigadores ad honorem

12. Aprobación do cambio de denominación do Máster Universitario en Industria e Investigación Química

13. Aprobación da modificación de titulacións de programas de doutoramento

14. Transferencia de coñecemento

15. Regulamentos TFG e TFM

16. Recursos

17. Cursos de Posgrao Propio

18. Asuntos Económicos

19. Asuntos de trámite

20. Convenios

21. Rogos e preguntas

Ás 14:00 horas, celebrarase o acto de toma de posesión da sra. decana da Facultade de Química, dona Mª del Pilar Bermejo Barrera, que terá lugar no Salón de Graos do Colexio de San Xerome.

Reciba un cordial saúdo.

Consuelo Ferreiro Regueiro

Secretaria xeral da USC


[text/html]


Ir a: Principio da mensaxe | Páxina anterior | Páxina principal de USC-DIFUSION