Mensaxe anterior Mensaxe posterior Mensaxe anterior co mesmo temaMensaxe posterior co mesmo temaMensaxe anterior do mesmo autorMensaxe posterior do mesmo autorPáxina anterior (Setembro 2009)Voltar á páxina principal de SANTIAGO-DIFUSIONSubscribirse ou abandoar SANTIAGO-DIFUSION (ou cambiar configuración)RespostarEnviar nova mensaxeBuscarTipo de letra proporcionalTipo de letra no proporcional
Date:     Thu, 17 Sep 2009 15:04:48 +0200
Reply-To:   David Pazo Olivares <deporsec@USC.ES>
Sender:    Difusion al Campus de Santiago <SANTIAGO-DIFUSION@LISTAS.USC.ES>
From:     David Pazo Olivares <deporsec@USC.ES>
Subject:   Escola de Tenis Curso 2009/10
Comments: To: usc-estudantes@listas.usc.es, csocial@usc.es
Content-Type: multipart/alternative;

VICERREITORÍA DE CULTURA Área de Deportes da USC - ESCOLA DE TENIS: A inscrición na Escola de Tenis para o curso 2009/10, comeza o luns 21 de setembro de 2009 para os preinscritos e para a categoría A. Para inscribirse en calquera actividade deportiva débese estar en posesión do CARTÓN DEPORTIVO, que ten unha vixencia dun curso académico (desde outubro de 2009 a setembro de 2010). O seu importe é o seguinte: Cat. A: 0€ Cat. B: 4€ Cat. C: 6€ Este curso hai cambios nas categorías. O novo cadro de categorías é o seguinte:

CATEGORÍAS DOCUMENTACIÓN (*)

Imprescindible presentar algún dos seguintes documentos: DNI, pasaporte, carné de conducir, libro de familia.

A -Estudantes matriculados en titulacións oficiais ou propias en centros da USC, adscritos ou vinculados. Estudantes matriculados en cursos de formación continua na USC. -Alumnos/as de programas de intercambio -Bolseiros/as. -Folla de pagamento de taxas (documento acreditativo do Terceiro Ciclo, de ser o caso). -FAI CONSTAR do coordinador de dito programa. -Nomeamento.

-PAS e PDI da USC. -Xubilados/as da USC. -Cónxuxes e fillos/as ao seu cargo de persoal da USC (2). -Viúvos/as e orfos/as (2) de traballadoras/es da USC. -(1) -Certificado do Servizo de Xestión de Persoal. -Ademais libro de familia e/ou documento/s acreditativo/s. -Certificado do Servizo de Xestión de Persoal e libro de familia e/ou documento/s acreditativo/s.

B Outras persoas vinculadas á USC: -Ex-alumnos/as (mínimo de 3 anos cursados na USC). -Persoal do CSIC, UNIXEST e asimilados/as. -Persoal da Fundación USC Deportiva. -Profesores/as do CAP e colaboradores docentes(3). -Alumnos/as de bacharelato e ciclos de grao superior -Deportistas do Club USC (con licenza en vigor) -Menores de 18 anos -Constancia de matrícula, certificado de estudos ou titulación expedida pola USC (diplomatura ou licenciatura). -Certificado e documento acreditativo, respectivamente. -Documento acreditativo. -Carné -Resgardo de matrícula. -Documento acreditativo correspondente.

C Maiores de 18 anos (non vinculados/as a USC nin ao bacharelato). (*) Salvo que xa conste no servizo neste curso. (1) No caso de non aparecer no listado de persoal da USC, deberá presentar un certificado do servizo correspondente ou a última nómina. (2) Inclúense nesta categoría os menores de idade en situación de acollemento familiar permanente ou preadoptivo. (3) Os colaboradores docentes deberán figurar no listado facilitado polo Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador. Nesta categoría inclúese aos colaboradores externos de másteres oficiais. Para máis información e inscrición Oficinas da Área de Deportes, Piscina Universitaria-1º andar. Ext. 15070-15071-15072-15073-15076. www.usc.es/deportes - deporsec@usc.es


[text/html]


Ir a: Principio da mensaxe | Páxina anterior | Páxina principal de SANTIAGO-DIFUSION