Mensaxe anterior Mensaxe posterior Mensaxe anterior co mesmo temaMensaxe posterior co mesmo temaMensaxe anterior do mesmo autorMensaxe posterior do mesmo autorPáxina anterior (Decembro 2008)Voltar á páxina principal de USC-INVESTIGACIONSubscribirse ou abandoar USC-INVESTIGACION (ou cambiar configuración)RespostarEnviar nova mensaxeBuscarTipo de letra proporcionalTipo de letra no proporcional
Date:     Mon, 1 Dec 2008 12:39:37 +0100
Reply-To:   imaisd@USC.ES
From:     imaisd@USC.ES
Subject:   Boletín de Información (data:1/12/2008)
Comments: To: USC-INVESTIGACION@SRLISTAS.USC.ES
Content-Type: multipart/alternative;

<http://www.usc.es> VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Edificio CACTUS Campus universitario sur 15782 Santiago de Compostela Tfno. 981 547 040 · Fax. 981 547 077 E-mail:cittinfo@usc.es Web:http://imaisd.usc.es

BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Guía de Convocatorias

Sistema de Información de Convocatorias I+D - Novidades Máis información na Guía de Convocatorias <http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp?i=gl&s=-2-26-30>

Esta información ten unicamente carácter divulgativo, sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

Bolsas

Convócanse bolsas de introdución á investigación para estudantes universitarios, no marco do Programa Xunta para a Ampliación de Estudos Localización:Guía de convocatorias >> Bolsas >> Predoutorais Resumo:A presente convocatoria ten por obxeto a concesión de 350 bolsas de Introdución á Investigación para alumnos que esten realizando o penúltimo ou antepenúltimo curso dunha carreira Universitaria de grado superior. As bolsas concédense en réxime de concurrencia competitiva e de acordo cos principios de obxetividade e publicidade. O plan de traballo destas bolsas desenvolveranse nos Centros ou Institutos, propios ou mixtos, do CSIC, baixo a dirección dos investigadores do seu persoal ou pertencentes aos Centros mixtos. Entidade convocante:Ministerio de Ciencia e Innovación Ligazón de interese: www.boe.es/boe/dias/2008/11/10/pdfs/A44716-44717.pdf <http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/10/pdfs/A44716-44717.pdf>

Contratos laborais

Convocatoria Pública 13/2008 de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado Localización:Guía de convocatorias >> Contratos laborais >> Sen clasificación Resumo:O obxecto do presente concurso é contratar persoal para colaborar nas actividades de investigación que figuran no anexo I da presente convocatoria. Excepcionalmente e unicamente para o caso de estranxeiros que non teñan homologado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte o correspondente titulo superior, admitirase, durante un período máximo de dous anos a substitución do contrato por unha bolsa. Entidade convocante:Universidade de Santiago de Compostela Ligazón de interese: imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129 <http://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129>

Outras Accións

Convocatoria Sexenios Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora Localización:Guía de convocatorias >> Outras Accións >> Sen clasificación Resumo:O propósito desta convocatoria é recoñecer os especiais méritos na actividade investigadora desenvolvidas polo profesorado universitario e o persoal investigador do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e incentivar o seu exercicio. Entidade convocante:Ministerio de Ciencia e Innovación Ligazón de interese: www.micinn.es/ciencia/cneai/solicitudes.html <http://www.micinn.es/ciencia/cneai/solicitudes.html>

Se vostede non está interesado en seguir recibindo as mensaxes desta lista de distribución bastará con que envíe un correo a listserv@listas.usc.es <mailto:listserv@listas.usc.es?subject=Subscripcion&body=UNSUB%20USC-INV ESTIGACION> , e será dado de baixa automaticamente. Para máis información sobre a lista pode dirixirse á sección de listas de distribución <http://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-169> da nosa web.


[text/html]


Ir a: Principio da mensaxe | Páxina anterior | Páxina principal de USC-INVESTIGACION