Mensaxe anterior (máis nova) Mensaxe posterior (máis vella) Mensaxe anterior (máis nova) co mesmo temaMensaxe posterior (máis vella) co mesmo temaMensaxe anterior (máis nova) do mesmo autorMensaxe posterior (máis vella) do mesmo autorPáxina anterior (Xuño 2008)Voltar á páxina principal de PAS-UGTSubscribirse ou abandoar PAS-UGT (ou cambiar configuración)RespostarEnviar nova mensaxeBuscarTipo de letra proporcionalTipo de letra no proporcional
Date:     Tue, 10 Jun 2008 11:36:41 +0200
Reply-To:   ugt_usc@USC.ES
From:     ugt_usc@USC.ES
Subject:   OPOSICIÓNS PAS USC:
       Estabilizacións, 
       promocións
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; DelSp="Yes"; format="flowed"

Estimados compañeiros e compañeiras:

Nas últimas convocatorias de oposicións -auxiliares administrativos, auxiliares de biblioteca, procesos específicos de Grupo I, etc- moitos compañeiros/as cun longo historial contractual na Universidade de Santiago -en moitos casos de máis de dez anos- teñen esgotado novamente as súas posibilidades de afianzar a súa traxectoria profesional na USC. Neste senso resulta particularmente chamativa a convocatoria de auxiliares administrativos onde quedaron vacantes unha portentaxe elevadísima de prazas. Desde hai anos UGT vén insistindo e apelando a que USC mire ao seu redor,onde outras administracións públicas teñen asumido a necesidade, a pertinencia, a oportunidade e a eficacia de desenvolver PLANS DE ESTABILIZACIÓN E PROMOCIÓN DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS. Asi nos manifestamos, entre outros, nos nosos escritos de decembro 2005, 2006, novembro 2007 e marzo 2008, http://www.listas.usc.es/listas/pas-ugt.html, así como nas intervencións dos nosos representantes nas Asambleas de Traballadores.

A USC debe rematar dunha vez cunha política de contratacións temporais que ESTÁN A CONDICIONAR NO PERSOAL E NO PROFESIONAL A CENTOS DE TRABALLADORES, QUE DESPOIS DE ACREDITAR DURANTE MOITOS ANOS A SÚA VALÍA PROFESIONAL XÓGANSE AS SÚAS CARTAS DE ESTABILIZAR O POSTO A UNHA SOA CARTA, VALÉNDOLLE DE POUCO A EXPERIENCIA ACUMULADA.

AVALAN OS NOSOS COMENTARIOS O MARCO LEXISLATIVO GALEGO, O ESPAÑOL E O EUROPEO AO PERMITIR POÑER FIN AO ABUSO DE CONTRATACIÓNS TEMPORAIS A TRAVÉS DA CONSIDERACIÓN DE TRABALLADORES FIXOS OU INDEFINIDOS A AQUELES QUE NA ACTUALIDADE SON VÍTIMAS DESTA INESTABILIDADE.

Por riba das siglas particulares facemos un chamamento ás restantes centrais sindicais e ao conxunto de traballadores da USC -xa sexan funcionarios ou laborais- para que deixando as nosas diferenzas traballemos do mesmo lado defendendo os intereses reais de todos os compañeiros desta institución. É hora de que falemos cunha única voz e de que adoptemos as medidas reivindicativas que sexan necesarias para rematar dunha vez cunha das lacras da nosa situación laboral. Trátase dun problema colectivo que require SOLUCIÓNS COLECTIVAS.

Seguimos Traballando e Seguimos Informando. UGT, Primeira Forza Sindical Galega

-------------------------------------------------- Para darse de baixa en PAS-UGT, envia unha mensaxe a LISTSERV@LISTAS.USC.ES co texto: UNSUBSCRIBE PAS-UGT --------------------------------------------------


Ir a: Principio da mensaxe | Páxina anterior | Páxina principal de PAS-UGT